Profil společnosti

Společnost EKOSFERA spol. s r.o. je českou firmou, která vznikla bez pomoci cizího kapitálu v prosinci roku 1993. Od ledna roku 1994 poskytuje služby a výrobky pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Od počátku svou činnost zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí, s důrazem na nakládání s nebezpečnými odpady a nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Cílem kolektivu našich pracovníků je zabezpečit pro zákazníka včasný a kvalitní servis, který vychází z jeho potřeb, od konzultace, poradenství, smluvně dohodnutých podmínek až po konečnou realizaci zakázky.


V současné době společnost EKOSFERA disponuje vlastním vozovým parkem, kterým zajišťuje svoz nebezpečných i ostatních odpadů od obchodních partnerů. K dispozici máme dvě skříňová vozidla značky PEUGEOT BOXER, dva vozy MAN se snímatelnou kontejnerovou a cisternovou nástavbou v provedení L4BN pro přepravu nebezpečných věcí ADR pro třídy 3, 6.1, 8, 9. Řidiči jsou držiteli platných „Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci“-ADR.


Důležitá je i odborná a legislativní podpora podnikání našich zákazníků. Proto kromě dnes již standardní nabídky komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady nabízíme komplexní služby ODBORNÉHO PORADENSTVÍ (KSOP) v oblasti managementu systémů řízení (MSŘ – ISO), ochrany životního prostředí (OŽP) a nově v oblastech bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Dále se společnost EKOSFERA zaměřuje na identifikaci příležitostí pro inovaci a zlepšení procesů v nakládání s energiemi, materiály, surovinami a odpady. Důkladnou analýzou, identifikací příležitostí pro zlepšení aplikací metodiky udržitelného rozvoje podnikání (URP), návrhem efektivního řešení a jeho následnou aplikací do provozní praxe přinášíme klientům očekávanou ZMĚNU k lepšímu v ŘÍZENÍ těchto důležitých oblastí podnikání: EKOLOGIE, EKONOMIKA, BEZPEČNOST, ENERGETICKÉ A MATERIÁLOVÉ TOKY.

Mezi stěžejní aktivity společnosti patří:

 • Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných
 • Kontejnerová služba a přeprava odpadů včetně kapalných nebezpečných odpadů (ADR 3, 6.1, 8, 9)
 • Výkup, úprava a prodej druhotných surovin
 • Převzetí odpadů ze zdravotnické a nemocniční péče (infekční odpady, klinik boxy,..)
 • Zpětný odběr vybraných výrobků a vyřazených zařízení
 • Vývoj a aplikace inovací v oblasti materiálového využívání odpadů
 • Průmyslový úklid, likvidace a čištění technologických celků (lapoly, ORL, cisterny, nádrže, jímky)
 • Odpadní vody – analytika, čištění a návrhy řešení čištění odpadních vod včetně projektu a realizace
 • Sanace ekologických škod a následků havárií
 • DDD – deratizace – dezinsekce – dezinfekce, ochrana dřeva a dřevních konstrukcí
 • Komplexní poradenské služby v oblasti managementu systémů řízení (QMS, EMS, OHSAS)
 • Komplexní poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí (OŽP)
 • Komplexní poradenské služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Komplexní poradenské služby v oblasti požární ochrany (PO)
 • Projektová činnost nejen na bázi metodiky udržitelné spotřeby a výroby (URP)
 • Odborná školení, odborné posudky, studie, organizace výběrových řízení v OŽP a OH
 • Autorizovaná měření, analýzy a revizní činnost (emise, elektro, prostředky PO, odpady atd.)
 • Prodej výrobků a prostředků pro prevenci škod na životním prostředí