Personální oddělení

V personálních otázkách se obracejte na vedení společnosti, děkujeme.